آدرس

کرج، سه راه رجائی شهر، بلوار یادگار امام، بین یاسر 6 و 7

تلفن

026-34645500 , 026-34645560 , 0939-2508479

armeh standard
kwc
abdis
gatria
chini nam
armeh
fariz shower
jacuuzi
home base
turkiye
arta sanat