آدرس باتیسکرج، سه راه گوهردشت. گوی کارمندان جنوبی. ولیعصر4. فروشگاه باتیس

تلفن باتیس 026-32718606 , 0939-2508479

ایمیل باتیس فرم ارسال نامه الکترونیکی - Email: info@batisshop.ir

باتیس در شبکه‌های اجتماعی

اینستاگرامpinterestلینکداینآپارات

armeh standard
kwc
abdis
gatria
chini nam
armeh
fariz shower
jacuuzi
home base
turkiye
arta sanat